Lumon lasitustyypit

Lumon lasitus

Lumon lasitukset koostuvat kahdesta vaakasuuntaisesta alumiini- profiilista, jotka on kiinnitetty parvekkeen kattoon ja lattiaan tai kaiteeseen. Profiileihin on kiinnitetty erillisillä mekanismeilla liukuva tai liukuva ja kääntyvä karkaistu lasilevy.

Lumon lasituksen lasi on 6, 8, 10 tai jopa 12mm:n karkaistua lasia. Kuhunkin tilanteeseen valitaan kohteen korkeuden ja lasituksen sijainnin mukaan sopiva lasipaksuus ja lasitusjärjestelmä. Karkaistu turvalasi vaatii rikkoutuakseen voimakkaan iskun. Rikkoutuessaan lasi hajoaa pieniksi tylppäkanttisiksi siruiksi, jotka eivät aiheuta vakavaa loukkaantumisriskiä. Lasitusjärjestelmiä on sekä ala että yläkantoisina. Lasitusten muoviosat ovat aina tummanharmaita.

Kaikkiin lasitusjärjestelmiin on mahdollista saada verhot.

Tuuletus

Lasien välissä olevat 2-3 mm:n välit tuulettavat parveketta. Lasituksesta voidaan avata ensimmäinen lasi tuuletusasentoon. TÄRKEÄÄ! Parvekkeen täytyy päästä tuulettumaan, jotta sen rakenteet pääsevät kuivumaan ja pysyvät kunnossa.

Tiiviys

Lumon parvekelasit toimivat tuuli- ja sääsuojana. Parvekelasit eivät ole täysin tiiviit välttämättömän tuuletuksen vuoksi. Joissakin olosuhteissa lasien raoista saattaa tulla parvekkeelle vettä ja lunta

Lämmöneristävyys

Parvekelasit perustuvat eristämättömiin alumiiniprofiileihin ja yksinkertaiseen lasiin. Uusi lasitettu parveke ei ole lämmin tila lasituksen jälkeen eikä se ole ominaisuuksiltaan kuin normaali lämmin sisätila. Lämpöä eristävä vaippa kulkee myös lasituksen jälkeenkin talon eristetyssä seinässä, ikkunassa tai parvekkeen ovessa.

Meluntorjunta

Lumon -parvekelasit vähentävät liikennemelua 8-12 dB. Tämä vastaa ihmisten kuuleman melun puolittumista. Tulokset vaihtelevat lasinpaksuuksien mukaan.

Puhdistus

Lasien sisä- ja ulkopuoli voidaan pestä parvekkeelta, sillä lasit voidaan kääntää parvekkeelle pesun ajaksi.

Valmistus

Lumon -parvekelasit valmistetaan parvekkeen mittojen mukaan. Perustuotteeseen liittyvät tarvikkeet toimitetaan tehtaalta; lisävarusteet erillisen tilauksen mukaan.

Viranomaismääräykset

Parvekelasit ovat luvanvaraisia rakenteita. Paikkakuntakohtaisesti on selvitettävä etukäteen, mitä viranomaisvaatimuksia lasituksille asetetaan. Talon julkisivulle parvekelasit aiheuttavat vain vähän muutoksia, koska se voidaan valmistaa kirkkaasta lasista ilman pystysuoria profiileja

Liukuvat ja kääntyvät lasitukset

Lasin ylä- ja alareunaan on kiinnitetty alumiiniset lasilistat. Lasien kiinnitys tapahtuu lasiin hiotun uran avulla ja kiinnitys varmistetaan liimaamalla. Lasilistoihin on kiinnitetty komponentit, jotka mahdollistavat lasien liu’uttamisen ja avaamisen. Ensimmäinen lasi avataan kahvasta ja se voidaan lukita tuuletusasentoon.

Lasituksia on mahdollista valita joko matalina (kaiteen päälle) tai korkeana (katon ja lattian väliin asennettuna) Korkeaan lasitukseen on mahdollista valita yksi ta kaksipuoleinen avausmekanismi. Kaksipuoleinen on painikkeellinen mekanismi joka voidaan varustaa yksi- tai kaksipuoleisella avaimellisellä lukolla. Yksipuoleinen mekansimi on nostosalpa johon ei ole mahdollista saada lukitusta. Mataliin lasituksiin voi valita vain nostosalvan avautumismekanismiksi. Nämä salvat voidaan varustaa erillisellä avaimellisellä lapsilukolla.

Yläprofiili asennetaan suoraan tai säätöprofiilin avulla kattoon tai lipan alapintaan tai lipan sivuun yhtenäisen kiinnityskulman avulla. Alaprofiili kiinnitetään kiinnityskulmilla kaiderakenteeseen tai profiilin pohjan läpi lattiaan tai kaiderakenteeseen. Järjestelmän kiinnityksissä on käytettävä ruostumattomia tai ruosteenestokäsiteltyjä valmistajan hyväksymiä kiinnikkeitä ja kiinnitystarvikkeita. Vedenohjaukseen käytetään vesipeltiä, joka on muovipinnoitettua teräsohutlevyä tai alumiinipeltiä. Lasin ja seinän välisessä raossa käytetään tiivistettä.

Liukuvat lasitukset

Lumon liukulasitusjärjestelmässä on vaakasuuuntaiset liukujohteet, jotka on kiinnitetty lattia-ja kattorakenteisiin. Johteiden välissä liukuu lasielementit.

Lasin ylä- ja alareunaan on kiinnitetty alumiiniset lasilistat. Lasien kiinnitys tapahtuu lasiin hiotun uran avulla ja kiinnitys varmistetaan liimalla. Lasilistoihin on kiinnitetty komponentit, jotka mahdollistavat lasien liu’uttamisen. Ovielementteihin on mahdollista saada tiivistetyt pystypuitteet.Pystypuitteet voivat olla lasin molemmissa reunoissa tai vain avautumissuunnan puoleisessa reunassa.

Ensimmäisessä lasissa on kahva. Kahva voidaan toimittaa joko yksi- tai kaksipuoleisena, avaimellisenä tai ilman avainta. Molemminpuoleinen kahva voidaan varustaa lukolla siten, että lasin toisella puolella on vääntönuppi ja toisella avainpesä, tai siten että lasin molemmilla puolilla on avainpesä. Jos ovi on varustettu yksipuoleisella kahvalla, ovea ei voi avata ulkopuolelta.

Lasit kytkeytyvät toisiinsa päätytulppien avulla ja liukuvat seuraamalla ensimmäistä lasia.Yläprofiili asennetaan kattoon tai lippaan yhtenäisten kiinnityskulmien avulla. Alaprofiili kiinnitetään profiilin pohjan läpi lattiaan.