Suunnittelussa huomioitavaa

Tolpaton kaide

DET 1: Parvekkeen kannatuspilareiden sijoittelussa tulisi huomioida parvekelasien avautuminen. Pystypilarin ja laatan ulkoreunan välin on oltava vähintään 80 mm, jolloin päälleasennettava paarre mahtuu. Ilman loveamista 220 mm käsijohde vaatii 215mm ja 160mm käsijohde 155mm kaiteen ja pilarin väliin. Jos laatta on kannatettu teräspilarein siten, että seinän puoleinen pää on rungossa kiinni ja ulkoreuna on tuettu pilareilla, saattaa lämpöliikkeistä johtuen laatta liikkua pystysuunnassa muodostaen lasitettavasta alueesta suunnikkaan ja aiheuttaa ongelmia lasituksen toiminnassa. Varsinkin korkeissa rakennuksissa parvekerakenteet on suunniteltava siten, että parvekkeen tuentaa ei suoriteta rakennuksen rungosta vaan parvekkeen kaikki tuet seuraavat lämpöliikkeitä.

DET 2: Parvekkeen vedenpoistoputki on sijoitettava niin, ettei se aiheuta estettä parvekelasien avautumiselle. Parvekekohtaisessa vedenpoistossa putki lävistää laatan otsapinnan, tällöin kaiteen osalla laatan otsapinnan korkeudella on käytettävä verhousprofiilia, jotta putki saadaan lävistettyä kaiteesta. Parempi tapa on sijoittaa kaide laatan päälle, jolloin vältetään edellä mainittu ongelma

DET 3: Rakennuksen ulkoseinän pinnan on oltava suora sekä kaiteen verhouksen että parvekelasin liittymäkohdassa, jotta rakenteesta tulee ulkonäöllisesti ja toiminnallisesti hyvä. Erilaiset profiilipellitykset, ikkunarakenteet ja seinäpinnan tasovaihtelut aiheuttavat siten ongelmia parvekelasin ja seinän liityntäpinnassa. Parvekekaiteen ja seinän väliin jäävä rako peitetään seinäpaarteella. Kaide kiinnitetään seinärakenteisiin joihin myös rasitukset kohdistvat. Kiinnityspisteiden reunaetäisyydet on hyvä huomioida jo suunnitteluvaiheessa..

DET 4: Parvekelasijärjestelmän kannatus tapahtuu yläprofiilista, jolloin järjestelmä tulee kiinnittää liikkumattomaan rakenteeseen (puurakenteisiin kiinnittämistä tulee välttää). Ylimmissä kerroksissa parvekkeen kattolaatta kannattaa tuoda vähintään 100 mm muita parvekelaattoja pidemmälle. Yläliukukiskoa ei voi upottaa rakenteen sisään, koska laseja avattaessa profiilin sisältä tulee ulos ohjainkomponentteja. Lasin leveys kannattaa sovittaa 600..850 mm:n välille

Tolpallinen kaide

DET 1: Parvekkeen kannatuspilareiden sijoittelussa tulisi huomioida parvekelasien avautuminen. Pystypilarin ja laatan ulkoreunan välin on oltava vähintään 110 mm, jolloin parvekelasituksen liukukisko mahtuu kaiteen ja pilarin väliin. Jos laatta on kannatettu teräspilarein siten, että seinän puoleinen pää on rungossa kiinni ja ulkoreuna on tuettu pilareilla, saattaa lämpöliikkeistä johtuen laatta liikkua pystysuunnassa muodostaen lasitettavasta alueesta suunnikkaan ja aiheuttaa ongelmia lasituksen toiminnassa. Varsinkin korkeissa rakennuksissa parvekerakenteet on suunniteltava siten, että parvekkeen tuentaa ei suoriteta rakennuksen rungosta vaan parvekkeen kaikki tuet seuraavat lämpöliikkeitä.

DET 2: Parvekkeen vedenpoistoputki on sijoitettava niin, ettei se aiheuta estettä parvekelasien avautumiselle. Parvekekohtaisessa vedenpoistossa putki lävistää laatan otsapinnan, tällöin kaiteen osalla laatan otsapinnan korkeudella on käytettävä verhousprofiilia, jotta putki saadaan lävistettyä kaiteesta. Parempi tapa on sijoittaa kaide laatan päälle, jolloin vältetään edellä mainittu ongelma

Rakennuksen ulkoseinän pinnan on oltava suora sekä kaiteen verhouksen että parvekelasin liittymäkohdassa, jotta rakenteesta tulee ulkonäöllisesti ja toiminnallisesti hyvä. Erilaiset profiilipellitykset, ikkunarakenteet ja seinäpinnan tasovaihtelut aiheuttavat siten ongelmia parvekelasin ja seinän liityntäpinnassa. Parvekekaiteen ja seinän väliin jäävä rako peitetään päätyprofiililla.

Parvekelasijärjestelmän kannatus tapahtuu yläprofiilista, jolloin järjestelmä tulee kiinnittää liikkumattomaan rakenteeseen (puurakenteisiin kiinnittämistä tulee välttää). Ylimmissä kerroksissa parvekkeen kattolaatta kannattaa tuoda vähintään 100 mm muita parvekelaattoja pidemmälle. Yläliukukiskoa ei voi upottaa rakenteen sisään, koska laseja avattaessa profiilin sisältä tulee ulos ohjainkomponentteja. Lasin leveys kannattaa sovittaa 600..850 mm:n välille.