Takuuehdot

Lumon-tuotteiden takuuehdot

Takuu sisältää raaka-aine- ja valmistusvirheistä johtuvien vikojen korjaamisen. Takuu sisältää tarvittavat korjaustyöt materiaaleineen.

Takuun edellytykset

Takuu edellyttää, että ostaja ja myyjä ovat hyväksyneet toimituksen. Ellei ostaja ole paikalla asennuksen suorituspäivänä eikä reklamoi seitsemän (7) päivän kuluessa asennuspäivästä, katsotaan toimitus hyväksytyksi ja takuuaika alkaneeksi.

Takuuaika

Takuuaika on asennustyön osalta kaksi (2) vuotta ja raaka-aine- ja valmistusvirheiden osalta viisi (5) vuotta työntuloksen vastaanotosta tai tosiasiallisesta käyttöönotosta. Varaosien saatavuus on kymmenen (10) vuotta valmistuksen lopettamisesta. Puuosien raaka-aine- ja valmistusvirheiden osalta takuuaika on kaksi (2) vuotta. Tuotteisiin mahdollisesti liitettäville auringonsuojaverhoille ja hyönteisverkoille valmistajan myöntämä takuu on kaksi (2) vuotta.

Takuun rajoitukset

Takuu ei koske:

  • Työntuloksen luovutuksen tai todellisen käyttöönoton jälkeistä puhdistusta.
  • Lumon-tuotteiden ja niitä ympäröivien rakenteiden myöhempiä likaantumisesta johtuvia toimenpiteitä.
  • Lasien särkymistä, joka aiheutuu muusta kuin valmistusvirheestä.
  • Virheellisestä käytöstä tai ilkivallasta aiheutuvaa särkymistä.
  • Säätöjä, korjauksia ja varaosien vaihtoja, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta, asiakkaan tai asukkaan huolimattomasta käytöstä tai siitä, että käyttöohjeita ei ole noudatettu.
  • Vaurioita ja toimintahäiriöitä jotka johtuvat rakenteiden painumisesta, laseihin kohdistuvasta normaalia suuremmasta rasituksesta, äkillisestä ennalta arvaamattomasta tuotteeseen kohdistuvasta tapahtumasta tai luonnonkatastrofista.
  • Muutoksia, korjauksia tai uudelleenasennuksia, jotka on tehty ilman valmistajan tai jälleenmyyjän hyväksyntää.
  • Karkaistun lasin pinnassa mahdollisesti näkyviä erilaisia kuvioita.
  • Välillisiä kustannuksia.

Karkaistuun turvalasiin ei saa asentaa minkäänlaisia kalvoja tai teippejä. Mikäli lasiin on jälkikäteen asennettu kalvoja tai teippejä, Lumon Suomi Oy ei vastaa tuotteen särkymisestä eikä putoamisesta aiheutuneista vahingoista eikä kustannuksista.

Lasi on karkaistu EN 12150-1 ja EN 572-8 standardien mukaisesti.

Laminoitu lasi on valmistettu standardin EN 12543-5-6 mukaisesti.

Lasitettu parveke/terassi on lämpöeristämätön, kylmä ulkotila, jota ei tiivistetä täysin tiiviiksi. Kaide- ja parvekelasien väleissä voi olla 5-15 millimetrin raot, liittymissä muihin rakenteisiin 10-50 millimetriä. Parvekkeen/terassin sisustuksessa on huomioitava ilmankosteus sekä mahdollinen veden, lumen, pölyn ja tuulen kulkeutuminen sisäpuolelle.